Jenter anmelder ikke vold

Frykt kan være en av årsakene mener voldsforsker.

Vold utført av tenåringsjenter øker viser tall fra politiet, men trolig skjer det mer enn det politiet vet om. Mørketallene er høye.

– Terskelen for å anmelde vold begått av jenter kan være noe høyere enn ellers, sier Sissel Natland som har forsket på vold blant svært unge jenter.

Onsdag fortalte NRK om en 14 år gammel jente som hadde vært utsatt for en jentegjeng. En gang skal fire-fem jenter ha dratt henne i håret, slått henne i bakken og sparket henne. Hun sier de til slutt valgte å gå til politiet.

– Hun var jo kjempe redd da vi gjorde det. Vi måtte jo legge inn navn og adresse og hun begynte jo å tenke på om de kom til å få beskjed om at det var henne. Og det har de jo selvfølgelig fått, sier moren.

Frykter represalier

Voldsforskeren mener at frykt kan være årsaken til at mange ikke tør anmelde slike saker.

– Jenter som har blitt utsatt for vold av jenter ønsker ikke å gå videre med det fordi de er redd for represalier av den samme gjengen. Så det blir en ond sirkel, sier voldsforsker Sissel Natland.

Moren til den 14 år gamle jenten skjønner at noen vegrer seg mot å anmelde.

– De tørr ikke, de er redd for at det skal skje barnet mer og at de skal ta dem ekstra fordi de har anmeldt det, sier hun.

– Kulturforskjeller er årsaken

Stiftelsen New Page som jobber med ungdommer som har behov for ekstra oppfølging tror det er kulturforskjeller som er årsaken til volden blant jenter.

– Det er forståelig at jenter som har flyktningebakgrunn knyttet til de største innvandrerbefolkningene i Bergen som er Somalia, Irak og Afghanistan utvikler adferdsproblemer på bakgrunn av den opplevelsen de har hatt både i hjemlandet og på flukten til Europa, sier Tom Irgan.

Han mener at mer ressurser til skoler med høy andel minoritetselever kan hjelpe. Og at det må gjøres noe lokalt for å hjelpe på problemene.