Normal

Ja til storfusjon

Generalforsamlingen i det bergenske buss-selskapet Gaia gikk i dag inn for en fusjon med HSD.

HSD og Gaia fusjonerer
Foto: NRK

Det nye selskapet skal hete Tide og blir ett av Norges største buss-selskaper, med over 3000 ansatte og en omsetning på over to miliarder kroner.

Skapte politisk strid

Storfusjonen ble utsatt da Gaia holdt generalforsamling for tre uker siden. Byrådsleder i Bergen, Henning Warloe, (H) ønsket mer tid til å vurdere et oppkjøpstilbud fra det britiske transportselskapet Arriva. Warloes stemme for utsettelse var nær ved å skape parlamentarisk krise i Bergen. Både Arbeiderpartiet, SV og RV truet med å stille mistillitsforslag mot byrådet, siden et flertall i bystyret hadde gått inn for fusjon bare ni dager før generalforsamlingen i Gaia.

I dag stemte imidlertid byrådet for fusjon, og dermed er det flertall for sammnenslåing i generalforsamlingene til begge selskapene. Bergen kommune er den største aksjeeieren i Gaia, med 43 prosent av aksjene.

De anatte i Gaia har hele tiden støttet fusjonsplanene.

Men mange aksjonærer har vært negative, blant annet fordi de mener Gaia har vært priset for lavt.