Ja til ny taubane på Voss

Kommunestyret på Voss har vedteke å nytta tvang for å byggja ny gondolbane får Voss stasjon til Hanguren. Planane for den nye banen har skapa sterke reaksjonar blant grunneigarar som no risikerer å få ein gondolbane rett over hustaka. Dei folkevalde valte tysdag å vedta ei oreigning, altså å nytta tvang til å ta over naudsynt grunn.

Gondolbane Voss
Foto: ROM Eiendom/Nordic Office of Architecture