NRK Meny
Normal

Ja til kjøpesenter blei slakta, men etaten avviser kritikk

BERGEN (NRK): Byrådet vil redusera trafikkjungelen. Likevel sa byggesaksbyråkratane ja til eit nytt gigantisk kjøpesenter, utan å informera politikarane. – Det er ikkje opplagt at me gjorde feil, seier etatsdirektøren.

Mette Svanes

SLÅR TILBAKE: – Det er ikkje opplagt at byggesaksavdelinga har gjort sakshandsamingsfeil. Fagetaten har vurdert at det ikkje var heimel for å avslå søknaden, seier etatsdirektør Mette Svanes.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Kommunale saksbehandlarar gav 10. januar rammeløyve til eit nytt 70. 000 kvadratmeter stort kjøpesenter i Åsane. Verken politikarane, fylkeskommunen, Fylkesmannen eller andre som skulle sagt sitt, hadde blitt informert.

Det var BA som fortalde om løyvet til å byggja Haukås Senter – like stort som Lagunen.

– Har aldri sett makan

Fylkesmannen i Hordaland oppdaga løyvet tilfeldig, og avgjorde 17. januar at det var ugyldig.

– Eg har aldri sett makan til feil sakshandsaming. Det er gjort svært mange feil, og stikk i strid med kommunen sine eigne planar, seier fagdirektør Svein Kragerud til NRK.

Illustrasjon av planlagt Haukås senter

NYTT LAGUNEN: Ansvarleg søkar TAG Arkitekter har teikna Haukås Senter som var planlagt like stort som Lagunen – 70.000 kvardratmeter.

Foto: TAG Arkitekter

Det same meiner byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap), som ikkje visste om løyvet før Fylkesmannen reagerte.

– Her er gjort lag på lag med feil. Eg er rysta.

Etaten slår tilbake...

Men direktør Mette Svanes i plan- og bygningsetaten godtar ikkje kritikken utan vidare.

– Det er ikkje opplagt at byggesaksavdelinga har gjort sakshandsamingsfeil. I byggesaker må me ha heimel for å gi avslag. Fagetaten har vurdert at kjøpesenteret er i tråd med reguleringsplanen og den gjeldande kommuneplanen.

Svein Kragerud, Fylkesmannen i Hordaland

MAKAN: – Eg såg straks at det her var gjort svært mange feil. Det virkar uforståeleg, seier fagdirektør Svein Kragerud hjå Fylkesmannen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Det meiner også TAG Arkitekter Oslo, som er ansvarleg søkar for utbyggjaren.

– Noko av det Fylkesmannen skriv kjenner me oss ikkje att i, seier dagleg leiar Lars Eirik Ulseth til NRK.

BT har fått tilgang på eit notat der plan- og bygningsetaten svarar på kritikken.

Avdelingsleiar Eivind Lund skriv mellom anna at rammeløyvet «er basert på at omsøkte tiltak er i samsvar med gjeldende plan, og at søknaden følgelig ikke kan avslås».

... men legg seg flat

Likevel vedgår Svanes at løyvet ikkje skulle vore gitt.

– Me ser heilt opplagt at det ikkje bør byggjast eit nytt kjøpesenter i Åsane. Det legg eg meg flat for.

I notatet vedgår Lund at byggesaksavdelinga kan ha gjort feil på eitt punkt. Vedtaket strir mot «Regional plan for attraktive senter» frå 2014.

– Det har dei siste åra vore gitt tydelege politiske signal om at Åsane har meir enn nok trafikkjungel og kjøpesenter, seier Tryti.

Anna Elisa Tryti

RYSTA: – Det har dei siste åra vore gitt tydelege politiske signal om at Åsane har meir enn nok trafikkjungel og kjøpesenter, seier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Eg tar på mi kappe at me ikkje har gitt nok signal til å få bjøllene til å ringa hjå saksbehandlarane, vedgår Svanes, som ikkje kjende til saka på førehand.

Mistenker ikkje korrupsjon

– Har det vore ulovlege personkoblingar her?

– Nei, det trur eg slett ikkje. Eg føler meg ganske trygg. Me har veldig gode system mot korrupsjon, seier Svanes.

– Fylkesmannen kjenner ikkje til ulovlegheiter, men det ville uansett ikkje vore synleg i det skriftlege rammeløyvet, seier Kragerud.

–Eg vil ikkje spekulera. No ventar eg på eg internrapporten før me vurderer tiltak, seier Tryti.

Siste video

Lars Vaular, Nordvegen, Marius Neset, Terje Isungset og Eivør underholdt tusenvis på Torgallmenningen.
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen møtte NRKJ-leder Richard Aune.
Programleder: Mariann Reikerås