Ja til kjøpesenter blei slakta, men etaten avviser kritikk

BERGEN (NRK): Byrådet vil redusera trafikkjungelen. Likevel sa byggesaksbyråkratane ja til eit nytt gigantisk kjøpesenter, utan å informera politikarane. – Det er ikkje opplagt at me gjorde feil, seier etatsdirektøren.

Mette Svanes

SLÅR TILBAKE: – Det er ikkje opplagt at byggesaksavdelinga har gjort sakshandsamingsfeil. Fagetaten har vurdert at det ikkje var heimel for å avslå søknaden, seier etatsdirektør Mette Svanes.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Kommunale saksbehandlarar gav 10. januar rammeløyve til eit nytt 70. 000 kvadratmeter stort kjøpesenter i Åsane. Verken politikarane, fylkeskommunen, Fylkesmannen eller andre som skulle sagt sitt, hadde blitt informert.

Det var BA som fortalde om løyvet til å byggja Haukås Senter – like stort som Lagunen.

– Har aldri sett makan

Fylkesmannen i Hordaland oppdaga løyvet tilfeldig, og avgjorde 17. januar at det var ugyldig.

– Eg har aldri sett makan til feil sakshandsaming. Det er gjort svært mange feil, og stikk i strid med kommunen sine eigne planar, seier fagdirektør Svein Kragerud til NRK.

Illustrasjon av planlagt Haukås senter

NYTT LAGUNEN: Ansvarleg søkar TAG Arkitekter har teikna Haukås Senter som var planlagt like stort som Lagunen – 70.000 kvardratmeter.

Foto: TAG Arkitekter

Det same meiner byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap), som ikkje visste om løyvet før Fylkesmannen reagerte.

– Her er gjort lag på lag med feil. Eg er rysta.

Etaten slår tilbake...

Men direktør Mette Svanes i plan- og bygningsetaten godtar ikkje kritikken utan vidare.

– Det er ikkje opplagt at byggesaksavdelinga har gjort sakshandsamingsfeil. I byggesaker må me ha heimel for å gi avslag. Fagetaten har vurdert at kjøpesenteret er i tråd med reguleringsplanen og den gjeldande kommuneplanen.

Svein Kragerud, Fylkesmannen i Hordaland

MAKAN: – Eg såg straks at det her var gjort svært mange feil. Det virkar uforståeleg, seier fagdirektør Svein Kragerud hjå Fylkesmannen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Det meiner også TAG Arkitekter Oslo, som er ansvarleg søkar for utbyggjaren.

– Noko av det Fylkesmannen skriv kjenner me oss ikkje att i, seier dagleg leiar Lars Eirik Ulseth til NRK.

BT har fått tilgang på eit notat der plan- og bygningsetaten svarar på kritikken.

Avdelingsleiar Eivind Lund skriv mellom anna at rammeløyvet «er basert på at omsøkte tiltak er i samsvar med gjeldende plan, og at søknaden følgelig ikke kan avslås».

... men legg seg flat

Likevel vedgår Svanes at løyvet ikkje skulle vore gitt.

– Me ser heilt opplagt at det ikkje bør byggjast eit nytt kjøpesenter i Åsane. Det legg eg meg flat for.

I notatet vedgår Lund at byggesaksavdelinga kan ha gjort feil på eitt punkt. Vedtaket strir mot «Regional plan for attraktive senter» frå 2014.

– Det har dei siste åra vore gitt tydelege politiske signal om at Åsane har meir enn nok trafikkjungel og kjøpesenter, seier Tryti.

Anna Elisa Tryti

RYSTA: – Det har dei siste åra vore gitt tydelege politiske signal om at Åsane har meir enn nok trafikkjungel og kjøpesenter, seier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Eg tar på mi kappe at me ikkje har gitt nok signal til å få bjøllene til å ringa hjå saksbehandlarane, vedgår Svanes, som ikkje kjende til saka på førehand.

Mistenker ikkje korrupsjon

– Har det vore ulovlege personkoblingar her?

– Nei, det trur eg slett ikkje. Eg føler meg ganske trygg. Me har veldig gode system mot korrupsjon, seier Svanes.

– Fylkesmannen kjenner ikkje til ulovlegheiter, men det ville uansett ikkje vore synleg i det skriftlege rammeløyvet, seier Kragerud.

–Eg vil ikkje spekulera. No ventar eg på eg internrapporten før me vurderer tiltak, seier Tryti.