Isbreene forsvinner på Vestlandet

Isbreene på Vestlandet smelter raskere enn noensinne. Rembesdalskåka ved Hardangerjøkulen er antatt å ha trukket seg tilbake nesten 200 meter. En varm sommer og en nå unormalt varm høst er årsaken.

Rembesdalskåka
Foto: NVE

Den varme sommeren har ført til en ekstrem nedsmelting av isbreer spesielt på Vestlandet.

Breforsker Atle Nesje ved Bjerknessenteret forteller at den unormale varme sommeren i år fører til at nedsmeltingen bare fortsetter utover høsten.

Nå ser norske breforskere alvorlig på utviklingen.

Gjelder hele landet

Hallgeir Elvehøy i Norges vassdrags- og energidirektorat spår den største tilbakegangen siden NVEs målinger startet på 1960-tallet.

Og nedsmeltingen gjelder hele landet, forteller Elvehøy.

- Vi ser de samme tendensene på breene både i Troms og Finnmark. 

Fortsetter temperaturstigningen, tror Atle Nesje ved Bjerknessenteret at for eksempel Hardangerjøkulen vil være borte om bare 100 år.

Økonomiske konsekvenser

Årlig foretar norske breforskere målinger av isbreer i Norge. Dataene samles inn og sendes til et internasjonalt forskningsinstitutt i Sveits.

Og det er ikke bare i Norge man opplever stor nedsmelting. I alpene har det vært en ekstrem nedsmelting de siste årene.

Ifølge Atle Nesje ved Bjerknessenteret UIB er det også store økonomiske problemer.

Lokalsamfunn tilknyttet breene merker nedsmeltingen blant annet med at firma som tilbyr brevandringer ikke lenger har breer å ta med turistene til.

På 1990-tallet vokste breene fram til de i 2000 begynte å gå tilbake igjen. Nå kan man se de breenes tilbakegang tydlige i landskapet.