Innsatte i urin og avføring i Bergen fengsel

Bergen fengsel får hard kritikk fra Sivilombudsmannen i en fersk besøksrapport. Blant annet har fanger i to tilfeller sittet i en celle som var tilgriset med avføring og urin.

Bergen fengsel

FÅR KRITIKK: Sivilombudsmannen kritiserer Bergen fengsel for behandlingen av innsatte i en ny rapport.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Ifølge rapporten skal den innsatte i begge tilfellene ha bedt om vask av cellen og seg selv. Likevel ble cellen først vasket over et døgn etter tilgrisingen.

Det var i begynnelsen av november Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse var på besøk i fengselet.

Den nye rapporten som var klar i dag peker på flere områder hvor arbeidet i fengselet bør styrkes:

Aage Thor Falkanger

KRITISK TIL BRUKEN AV ISOLASJON: Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger sier rapporten avdekket at mange på restriktiv avdeling var isolert store deler av døgnet.

Foto: Justisdept./Wikimedia Commons

– Under besøket til Bergen fengsel så forebyggingsenheten at situasjonen for innsatte på restriktiv avdeling var problematisk, med mange som var isolert på cellen store deler av døgnet, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

– I tillegg synes det generelt å være liten tilstedeværelse av fengselsbetjenter på fellesskapsavdelingene. Der fortalte flere av de innsatte om episoder som gjorde at de følte seg engstelige og utrygge. Et flertall av de kvinnelige innsatte ga også uttrykk for at de var mye overlatt til seg selv.

LES HELE RAPPORTEN: Ekstern lenke fra Sivilombudsmannen

Høyt belegg

I rapporten heter det at Bergen fengsel har et meget høyt belegg og synes å være preget av et økende antall krevende innsatte. Informasjon fra flere hold tyder på at fengselet har innsatte med alvorlige psykiske lidelser som det er vanskelig å gi et tilfredsstillende helsetilbud.

Det ble videre påvist svikt i rutinene for utstedelse av vedtak ved bruk av tvangsmidler. Blant annet var flere innsettelser på sikkerhetscelle ikke fattet som vedtak. Dette er problematisk for de innsattes rettssikkerhet.

I rapporten blir det også pekt på at utenlandske innsatte kan være ekstra sårbare ved at de befinner seg langt unna hjemstedet samtidig som de kan opplevde kulturell avstand og språkproblemer. Utenlandske innsatte får også sjeldnere besøk og enkelte gir uttrykk for at de opplever strengere soningsforhold og lavere progresjon i tilbakeføringsarbeidet fordi de skal utvises, skriver Sivilombudsmannen

Starter intern gjennomgang

Assisterende fengselsleder Ivar Jensen i Bergen fengsel ønsker ikke å kommentere detaljer i rapporten.

– Før vi har hatt en intern gjennomgang av rapporten er det ikke ønskelig å gå inn i detaljer og eventuelle tiltak som vi vil iverksette for å imøtekomme Sivilombudsmannens anbefalinger, skriver han i en e-post til Bergens Tidende.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon