Normal

Møter opp ruset for å hente store mengder metadon

Bergen har for dårlig kontroll med utdelingen av metadon og Subutex til eks-narkomane. Nå skal brukere overvåkes daglig hvis det oppdages narkotika i urinprøven.

Boots apotek

FÅR HENTE STORE MEDIKAMENTMENGDER RUSET: – Vi har fått høre om brukere som møter opp ruset på apoteket og henter metadon for to uker av gangen. Da går alarmklokkene hos oss, sier Lar-sjefen i Helse Bergen.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Helse Bergen varsler strengere kontroll med utdeling av medikamenter til personer i legemiddelassistert rehabilitering (Lar).

Siden helseforetaket i 2011 overtok Lar-ansvaret fra Bergensklinikkene, har de tatt inn så mange brukere at tallet nesten er doblet, og nå holder rundt 1.000 av Norges vel 7.000 Lar-brukere til i bergensområdet.

Vi har fått rapporter i en del enkeltsaker om at retningslinjene fra Helsedirektoratet ikke følges.

Christian Ohldieck, Lar-leder i Helse Bergen

Parallelt med den høye rekrutteringen av nye pasienter, erkjenner Helse Bergen nå at oppfølgingen har vært for dårlig av de såkalte «Lar-X»-pasientene, som har vært lenge i systemet, har liberale henteordninger, og medisinsk oppfølging hos fastlegen.

I et brev som går ut til en rekke fastleger, opplyser helseforetaket at det ved bruk eller mistanke om bruk av illegale rusmidler nå skal innføres strengere kontroll:

  • Hvis det oppdages Rivotril, Xanor, amfetamin eller heroin (eller andre opioider) i en urinprøve, eller brukeren unnlater å levere urinprøve ukentlig, skal brukerens inntak av Lar-medikamentet overvåkes daglig.
  • Ved forekomst av «lettere» rusmidler, for eksempel hasj, i urinprøvene, skal medikamentinntaket overvåkes fire ganger i uken.

– Har utviklet seg uheldige henteordninger

Christian Ohldieck er Lar-leder i Helse Bergen. Han bekrefter at brevet går ut fordi de har avdekket for dårlig kontroll med utleveringsordningen til Lar-X-pasientene.

Christian Ohldieck

VARSLER STRENGERE KONTROLL: – Det er krevende å veie hensynet til brukernes frihet og rehabilitering opp mot hensynet til forsvarlig medikamentutlevering. For en del av pasientene som er overført til fastlege, ser vi at det har utviklet seg uheldige henteordninger, sier Christian Ohldieck, Lar-leder i Helse Bergen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Veldig mange fastleger gjør en god jobb. Men vi har i en del enkeltsaker fått rapporter fra flere hold om at retningslinjene fra Helsedirektoratet ikke følges. For eksempel har vi fått høre om brukere som møter opp ruset på apoteket og henter metadon for to uker av gangen. Da går alarmklokkene hos oss, sier Ohldieck.

– Det er krevende å veie hensynet til brukernes frihet og rehabilitering opp mot hensynet til forsvarlig medikamentutlevering. For en del av pasientene som er overført til fastlege, ser vi at det har utviklet seg uheldige henteordninger, konstaterer han.

LES OGSÅ: Ruser seg illegalt på statens medisiner | – Det vi ser er en virkelig helseskandale

Færre får «ta med hjem-doser»

Helse Bergen har i dag rundt 350 Lar-X-pasienter. Lar-sjefen sier andre deler av landet har enda strengere kontroll enn det han nå innfører, og peker på at Helsedirektoratet sier at kun pasienter med «god og stabil rusmestring» skal ha «ta med hjem-doser».

Vi ser også på om vi må innføre strengere henteordninger generelt.

Christian Ohldieck, Lar-leder i Helse Bergen

For mer ustabile pasienter, skal medikamentinntaket overvåkes.

– Vi ønsker nå å signalisere at direktoratets retningslinjer skal følges, og styrke forsvarligheten i behandlingen. I denne omgang gjør vi det i pasientsaker hvor det er et åpenbart misforhold mellom rusmestring og henteordning. Men vi ser også på om vi må innføre strengere henteordninger generelt, sier Ohldieck.