INGEN PÅLEGG ETTER DØDSFALL:

Arbeidstilsynet gir ingen pålegg til Sjøtroll Havbruk på Fitjar, etter ulukka der Frode Pletten (44) mista livet i august, skriv Sunnhordland. Verksemda har på eige initiativ sett i verk fleire tiltak for å betra tryggleiken. Det skal mellom anna brukast hjelm ved merdane, og lagast prosedyrar for handtering av fuglenettet, som Pletten jobba med då ulukka skjedde.

Arbeidsulykke på Fitjar
Foto: Anders Totland / Sunnhordland