Ingen helikoptertrafikk

All helikoptertrafikk mellom Bergen lufthavn Flesland og plattformer i Nordsjøen er innstilt frem til klokken 11. Det vil da bli gjort en ny vurdering på når trafikken kan startes opp. Les mer på heliport.no.