Industriarbeidere krever at norsk vannkraft må brukes innenlands

Nå gjør industriarbeidere og turistforeningen felles sak. De sier nei til å bygge flere kraftkabler for eksport av norsk vannkraft.

Turbintopp kraftanlegg

KRAV: Industriarbeidere er mot nye kraftkabler ut av Norge som kan gi dyrere strøm for smelteverk. Turistforeningen støtter kampen fordi høyere strømpris kan gjøre vindkraftutbygging i friluftsområder lønnsomt.

Foto: Roger Prang

Torsdag møtes 90 industriarbeidere fra en rekke bransjer i Bergen. Her skal de etablere Industriaksjonen. Den skal blant annet arbeide for at de politiske partiene skal sikre norsk industri billig vannkraft.

– Klimakrisen krever enorme investeringer i nye industriløsninger, og norsk vannkraft må brukes innenlands, mener tillitsvalgt i Industri Energi, Remy Penev.

Remy Penev

VIL HA NORSK STRØM TIL NORSK INDUSTRI: Remy Penev er tillitsvalgt i fagforbundet Industri Energi.

Med til sammen 3000 tillitsvalgte og 60 000 medlemmer er LO-forbundet en tungvekter i organisasjonslivet.

Mener norsk industri bør prioriteres

Penev mener billig og ren kraft har vært et stort fortrinn for norsk industri i mer enn 100 år. Dette bør fortsette. Ifølge ham er det heller ikke spesielt miljøvennlig å sende kraft ut av landet og nedover kontinentet.

– For det første har du et stort krafttap fra kablene. Det er en grunn til at smelteverkene ble bygget tett inntil kraftverkene. Strømmen måtte ha kortest mulig vandring mellom turbiner og smelteovner.

– Dessuten må vi importere skitten kraft fra utlandet når våre egne kraftmagasiner går tomme. Det globale utslippet blir derfor det samme, sier Remy Penev.

Turistforeningen med på laget

De tillitsvalgte fra industrien er ikke alene på dagens møte i Bergen. Også turistforeningen deltar. En av innlederne er daglig leder Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag.

Helene Ødven, er dagleg leiar i Bergen og Hordaland turlag.

FRYKTER UTBYGGING AV VINDKRAFT: Helene Ødven er daglig leder i Bergen og Hordaland Turlag.

Foto: Bergen og Hordaland Turlag

– Turlaget og Den Norske Turistforening deler bekymringen for at kablene som eksporterer strøm bidrar til høyere pris. Dermed blir det et press for å bygge ut mer vindkraft og vannkraft i norsk natur.

Turistforeningen arbeider i dag aktivt mot planene om store vindkraftanlegg i norsk natur. Det gjelder blant annet fjellområder som Stølsheimen og Folgefonnhalvøyen i Hardanger.

– Investorene er avhengige av høyere kraftpriser. Dette oppnår de gjennom at det bygges flere strømkabler til utlandet, sier Helene Ødven.