Ikkje fare for spreiing

Det brenn framleis eit naust på Søvikneset i Os. Det er også røyk i leilegheitane som ligg i tilknytning til naustet. Det er førebels ikkje meldt om spreiingsfare til andre hus som ligg omkring, melder politiet.