I gang med å bygge opp strømnettet

Kvam Kraftverk melder at de er i gang med å bygge opp igjen nettet fra Ålvik og utover. Dette gjøres i små etapper, og det vil fortsatt ta tid før alle de 7000 kundene får strømmen tilbake. Et maskinutfall ved Bjølvo kraftverk i Ålvik skal være årsaken til strømbruddet.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon