Hver tredje bil kjører forbi bussen – likevel er ikke disse stoppene farlige

– Ikke trafikkfarlig, konkluderer ny rapport om «kantstopp». – Tydelig at vi har ulike oppfatninger av hva som er trafikkfarlig, svarer NAF.

Bil kjører forbi en buss som har stoppet på et busstopp i veien - såkalt kantstopp

IKKE TRAFIKKFARLIG: Slik så det ut på Kråkenes i Bergen da vanlige busstopp ble erstattet med kantstopp før jul i 2017. Den nye rapporten mener disse ikke utgjør en trafikkrisiko.

Foto: Stine Mari Velsvik / NRK

Det skapte reaksjoner da det i november i fjor ble det innført såkalte «kantstopp» flere steder i Bergen.

Busslommer ble erstattet med opphøyde kanter, slik at bussen stopper i veien mens den slipper passasjerer av og på. Da må eventuelle biler bak vente.

Slike stopp er innført flere steder i landet de siste årene.

Målet med omleggingen var å sikre at bussene kom seg lettere frem, men innbyggere har rapportert om farlige forbikjøringer og politikere har uroet seg for at ulykker skal skje med myke trafikanter.

– Dette er å designe farlige trafikksituasjoner, mente Liv Røssland i NAF.

Ni måneder senere har konsulentfirmaet Norconsult konkludert med at kantstoppene ikke skaper farlige trafikksituasjoner. Rapporten er bestilt av Vegvesenet.

Hver tredje kjører forbi

Rapporten bygger på observasjoner av fire holdeplasser over to dager, samt feltobservasjoner, videodokumentasjon og intervjuer med bussjåførene.

– Det er bedre fremkommelighet for bussen. Det er ikke påvist at kantstopp gir store ulemper for andre personbiler. I tillegg opplever bussjåførene at det er tryggere å kjøre med den ombyggingen som er gjort, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen.

Det er likevel observert farlige situasjoner i arbeidet med rapporten. Observasjonene viser at hver tredje bil som må vente bak bussen, velger å kjøre forbi. Men de fleste blir vurdert som forsvarlige.

– I rapporten er det foreslått noen endringer, og det vil vi vurdere sammen med fylkeskommunen som eier veien, sier Vikane.

SE VIDEO: Slik er det som bilist å kjøre bak en buss som stopper på et kantstopp.

– Burde kommet før

Marthe Hammer (SV), nestleder for miljø og samferdsel på fylkestinget, har venta spent på rapporten. Hun skulle ønske den kom tidligere og at informasjonen var bedre når kantstoppene ble innført.

– Det er bra at bussjåførene opplever det som mer trygt. Det er et moment som ikke har vært sentralt i debatten frem til nå, sier Hammer.

Marthe Hammer SV

MARTHE HAMMER: Hammer i SV sier at det er bra at rapporten viser at det er gjort intervjuer med bussjåfører. – Det er et moment som ikke har vært sentralt i debatten frem til nå, sier hun.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Et av stedene hvor det ble innført kantstopp var på Kråkenestoppen på Bønes i Bergen. Hammer bor selv i området, og mener at feltobservasjonene har vært svært tydelige for folk.

Hun mener dermed at bilister kan ha opptrådt «bedre» i trafikken enn de normalt ville gjort. Hammer sier det er positivt at fremkommeligheten har blitt bedre for bussene, men hun har vært uroet for ulykker.

– Det vil likevel ikke være rett å gå tilbake til busslommer nå.

– Skeptisk

NAF var blant dem som var skeptiske til endringene som ble gjort med busstoppene.

Liv Røssland i NAF avd. Bergen og omegn har ikke selv lest rapporten fra Norconsult. Med det forbeholdet sier hun at hennes umiddelbare reaksjon er at hun er skeptisk til konklusjonen.

– Det er bare lykke at det ikke har kommet biler imot når man passerer en buss som står ved de nye kantstoppene. Det er tydelig at vi har ulike oppfatninger av hva som er trafikkfarlig, sier hun.