Hver tredje asylmottaksplass ikke i bruk

Overkapasiteten koster trolig millioner. Ved ett av landets største mottak, på Landås i Bergen, står 74 prosent av sengene tomme.

Landås asylmottak

GOD PLASS: Bare 26 prosent av kapasiteten ved Landås mottak er utnyttet, ifølge tall fra 20. juni.

Foto: Ole-André Lagmanndokk

En tredel av plassene ved landets asylmottak – til sammen nesten 12.000 plasser – står tomme, skriver VG. Det koster trolig flere millioner kroner hver dag.

Ett av mottakene med god kapasitet nå er på Landås i Bergen. 167 av 635 plasser var brukt 20. juni. Det betyr at 74 prosent av plassene sto tomme.

Færre til Norge

De siste månedene har det kommet færre asylsøkere til Norge enn på nærmere 20 år. Det, sammen med innsatsen for å skaffe permanent bolig til dem som har fått opphold, fører til at mange mottaksplasser blir stående tomme.

Per 20. juni var det nesten 12.000 ledige plasser på mottakene, både faste plasser og stykkprisplasser. Tallet inkluderer plasser ved mottakssentrene i Råde og Kirkenes.

Ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) koster en gjennomsnittlig mottaksplass 110.000 kroner i året. Det gir en døgnpris på 301 kroner, og ganger man det med 12.000, ender man med drøyt 3,6 millioner kroner i døgnpris for de ubenyttede plassene.

Sier opp plasser

– Vi må ha en viss beredskap. Samtidig må vi finne løsninger som er billigere for staten. Her må leverandørene og staten sette seg ned og finne en løsning, sier Tore Vaagen i Asylmottakenes interesseorganisasjon (DROF).

UDI sier det er vanskelig å forutsi hvordan situasjonen utvikler seg, men de har allerede besluttet å redusere kapasiteten. 4700 plasser er sagt opp med virkning fra 31. juli og frem mot september, opplyser Christine Wilberg, som er direktør i region- og mottaksavdelingen.