HUS I FARE FOR Å BLI TATT:

Direkte fra Opoelva i Odda