Hundrevis deltok på møte om Opo

Fleire hundre personar møtte opp då NVE måndag kveld hadde folkemøte i Odda, om konsesjonssøknaden for kraftverk og flaumtunnel i Opo. Det skriv Hardanger Folkeblad. Møtet varte i over tre timar. Etter oktoberflaumen i Odda i 2014 har det vorte eit samla krav frå innbyggjarane at vassdraget vert flaumsikra.

Hus henger i luften
Foto: Terje Lægreid