Høyre vil grille KrF-byråden om bruk av stoppeklokke i helsesektoren

Høyre stiller seg bak SVs utspill om å vurdere tilliten til helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF), og tar initiativ til en høring.

Jana Midelfart Hoff

VIL HA HØRING: Jana Midelfart Hoff sier Høyre ikke har noe imot å kutte i offentlig ressursbruk – heller tvert om – men mener man heller burde begynt å kutte i administrasjonen her på rådhuset enn ute i helsetjenestene.

Foto: Christian Lura / NRK

Tirsdag fortalte NRK at SV vil vurdere et mistillitsforslag mot helsebyråden i Bergen, Vigdis Anita Gåskjenn (KrF), etter igangsettelsen av prosjektet «Smart arbeidshverdag».

Prosjektet skal stramme inn turnusene for ansatte i bofellesskap for utviklingshemmede. Blant annet kuttes overlappingstiden ved vaktskifte til 15 minutter, noe fagforeningen er svært kritisk til.

Nå går også Høyre hardt ut mot helsebyråden fra KrF, et parti de selv har sittet i byregjering med i Bergen i lange perioder.

– Vi deler SVs bekymring, sier Jana Midelfart Hoff (H), som sitter i bystyrets helsekomité.

Vil ta initiativ til høring

Etaten skal spare 37 millioner kroner på turnusomleggingen, men ifølge byråden skal det kun kuttes i administrasjon, ikke i tid med brukerne. Tvert imot handler prosjektet om å «se på hvordan vi kan gi brukerne mer av tiden», ifølge Gåskjenn.

Som SV frykter Høyre imidlertid en gjentakelse av «fadesen» med normtider i hjemmetjenestene, der ni av ti brukere sier hverdagen er blitt verre etter omleggingen.

Mikkel Grüner (SV) sa i går at de må begynne å spørre seg selv om de «faktisk kan ha tillit til» Gåskjenn, dersom prosjektet ikke stoppes umiddelbart.

Hoff varsler nå at hun vil be byråden møte for å svare for seg om det nye prosjektet, og sier hun stiller seg bak SVs uttalelser om tilliten til Gåskjenn.

– Ja. I første omgang vil jeg imidlertid snakke med de andre i opposisjonen om en høring, og så må vi se på tillitsspørsmålet basert på om vi får svar på spørsmålene våre, sier Høyre-politikeren.

Vigdis Gåskjenn og Mikkel Grüner

– VI FJERNER TIDSTYVER: – Jeg er forundret over at SV er kritisk til et arbeid som vil gjøre at vi bruker mindre tid på administrasjon og fjerner tidstyver i ansattes hverdag, sa helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF, t.v.) i går til NRK om angrepet fra SVs Mikkel Grüner.

Foto: NRK

– Har ikke fått informasjon

Hoff peker på at det i byrådssaken står at brukerne vil bli påvirket, dog indirekte, og reagerer derfor på at Gåskjenn sier de vil få mer av de ansattes tid.

Høyre mener man burde ha lært av normtidene i hjemmetjenesten, og ikke gjøre samme feil med tjenestene til utviklingshemmede.

– Jeg synes det er mange likhetstrekk. Blant annet er prosjektet basert på samme logistikkanalyse fra samme konsulent som ble brukt for hjemmetjenestene. De bruker begreper som «ansiktstid», og spør ansatte om hvor mye direktekontakt de har med brukere, sier Hoff.

Hun mener dessuten grunnlaget for prosjektet – den såkalte logistikkanalysen hun omtaler som «en Powerpoint-presentasjon uten skikkelig vitenskaplig grunnlag» – er svært tynt.

– Det er ikke sagt hvordan man skal spare penger, eller hvilke kommuner man har sammenlignet med. Vi har spurt flere ganger, men ikke fått svar, og er veldig skeptiske til at man bygger et prosjekt på et så vaklende fundament, sier Hoff.

– Det har verken vært åpenhet eller mulighet til å skjønne hva byrådet har basert sine konklusjoner på, ifølge Hoff.

Byrådslederen vil ikke kommentere

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) vil verken kommentere den mulige mistilliten, fordi det er en problemstilling for bystyret, eller prosjektet «Smart arbeidshverdag», fordi det er Gåskjenns ansvar.

KrF-varaordfører Marita Moltu kommer med følgende korte kommentar på utspillene om tilliten til partikollega Gåskjenn:

– Vi støtter ikke mistillitsforslaget, skriver hun i en SMS fra det pågående bystyremøtet i Bergen onsdag.