Høyre til kamp mot plastforsøpling

Høyre varsler tiltak mot plastavfall. Landsmøtet i partiet har enstemmig vedtatt en resolusjon om å bekjempe problemet.

Tom Georg Indrevik

PÅ TALERSTOLEN: Tom Georg Indrevik fremmet forslaget mot plastforsøpling.

Foto: Høyre

Forslaget kom opprinnelig fra Fjell Høyre i Hordaland. Det er ikke tilfeldig. Dette er kommunen der en sjelden, men syk hval, måtte avlives. Magesekken viste seg å være full av plast. Det har sjokkert menneskerer både i Norge og resten av verden.

For mange er hvalen blitt et symbol for hva som skjer dersom ikke marin forsøpling blir tatt på alvor. I ettertid har de to statsrådene, Jan Tore Sanner og Vidar Helgesen, besøkt Fjell for med egne øyne å se nærmere på problemet.

En rekke tiltak blir listet opp

Etter å ha blitt behandlet av partilaget i Fjell og Hordaland Høyre er dette noen av hovedpunktene i resolusjonen landsmøtet i partiet endte opp med å vedta enstemmig:

 • Styrke arbeidet med plastgjenvinning og gjenbruk.
 • Gi kommuner større mulighet til rydding i lokalmiljøet.
 • Innføre en tilskuddsordning fir vraking av kasserte fiskebåter.
 • Gjøre det gratis for fiskebåter å levere innsamlet marint avfall.
 • Vurdere hvordan bruk av engangsemballasje kan reduseres.
 • Øke tilskuddene til opprydding av marin forsøpling.
 • Redusere utslippene fra husholdning, dekk og maling.
 • Redusere bruk og utslipp av gummigranulat fra kunstgressbaner.
 • Øke pantesatsen på tomflasker
 • Utrede mer produsentansvar – starte med fiskeri- og oppdrettsanlegg
 • Vurdere ordninger som gjør det gratis for frivillige å samle inn plast
Store mengder plast på en strand

ET VANLIG SYN: Slike ser det ved sjøen i mange viker i Norge.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Roser det lokale initiativ

Det var Høyres varaordfører i Fjell kommune og nestleder i Hordaland Høyre, Tom Georg Indrevik, som fremmet forslaget fra Fjekk på Høyres landsmøte. Han presiserer at tiltakene må gjennomføres i nært samarbeid med næring og brukere:

– Samtidig er dette gode eksempler på at lokale initiativ kan nå nasjonal oppmerksomhet og endre nasjonal politikk, så lenge man står på og har troen på saken, sier Indrevik

Innbyggere langs kysten har den siste tiden deltatt i en rekke dugnader langs vestlandskysten. Flere kommuner har lagt til rette for at innbyggere og organisasjoner har kunnet levere inn herreløst boss uten ekstra kostnader.

– Vi kan ikke leve av den marine næringen, når havet er så forsøplet som det er i dag. Det må derfor nasjonale og internasjonale tiltak til for at vi også i fremtiden kan leve av denne viktige næringen, sier Tom Georg Indrevik.

Tom Georg Indrevik

ETTERLYSER TILTAK: Tom Georg Indrevik i Høyre.

Foto: Fjell kommune

Viktig sak for Høyre

Av flere titalls innsendte resolusjoner, valgte Høyres resolusjonskomite å fremme nettopp en om marin forsøpling blant tre som ble behandlet på landsmøtet.

– Dette er en godt eksempel på at lokale initiativ kan nå nasjonal oppmerksomhet og endre nasjonal politikk, så lenge man står på og har troen på saken”, sier Indrevik