Hol i dieseltank

Ein lastebil har fått hol i dieseltanken i Osvegen ved Kaland skule i Bergen. Det er lekt ein del diesel. Naudetatar er på staden. Manuell dirigering.