Høgre inviterar til samarbeid

Høgre i Bergen inviterer Sp, KrF, FNB, FrP og Pensjonistpartiet til samtalar om samarbeid. Det skriv Harald Victor Hove i eit Facebook-innlegg. Han skriv at det no er grunnlag for eit sentrum-Høgre-samarbeid i Bergen.