Hevder Lukosevicius er uskuldig

I ein tekstmelding til NRK skriv Lukosevicius sin forsvarar, advokat Aasmund Sandland, at klienten held fast ved sin forklaring i tingretten. Der hevda han heile tida at han var uskuldig i å ha drept åtteåringen. – Men eg kan sei at han (Lukosevicius) fann det av ulike grunnar korrekt å trekke anken, skriv Sandland.