Her kan de få landets første student-imam

De fleste universiteter har sin egen studentprest. Nå vil studentpolitikerne ha en egen imam på Universitetet i Bergen.

Student-imam i Bergen

I DIALOG: Styreleder i Bergen Moske, Sajjad Younas, er positiv til studentpolitiker Terje-André Kvinlaug sitt forslag om student-imam på UiB.

Foto: Simen Søvik / Dagen

Det er den kristne studentpolitikeren Terje-André Kvinlaug som har reist forslaget om at Universitet i Bergen (UiB) skal bli det første universitetet med sin egen student-imam.

Det skriver avisen Dagen i dag.

Forslaget for støtte fra resten av studentpolitikerne, samt universitetsledelsen og det muslimske miljøet i Bergen.

Kvinlaug mener en student-imam kan hjelpe med å forebygge dårlig psykisk helse blant studenter.

– Vi har en velfungerende presteordning på UiB, og jeg tror dette tilbudet kan være like relevant for muslimske studenter. Det er fint for studenter som ønsker å snakke med noen om tro og tvil, og oppturer og nedturer i livet, sier Kvinlaug til NRK.

Terje-André Kvinlaug

ENGASJERT: – Jeg tenkte, vi har studentprest, hvorfor kan vi ikke få en student-imam? sier studentpolitiker Terje-André Kvinlaug til NRK.

Foto: Jin Sigve Mæland

– Det er et godt miljø på UiB, men vi kan stadig strekke oss lenger for å inkludere minoriteter, sier Kvinlaug.

– En imam kan hjelpe med alt

Studentpolitikeren forteller at partier alt har fått i gang en dialog med Bergen Moské. Styreleder i moskeen, Sajjad Younas, sier til Dagen at de er svært positive til forslaget.

– Dette er helt fantastisk. En imam kan hjelpe til med alt, på alle linjer. Han kan gjøre det samme som en prest kan for en kristen, sier Younas til avisen.

Kvinlaug understreker at ordningen må finansieres eksternt, og ikke vil gå ut over økonomien til studentene.

Dag Rune Olsen

POSITIV: UiB-rektor Dag Rune Olsen ønsker en imam velkommen på universitetet.

Foto: UiB

Forslaget kommer i årets studentvalgkamp i Bergen 31. mars. Kvinlaug stiller til valg som andrekandidat på sosialdemokratisk liste.

– Vi håper å få til en lignende løsning som studentprestordningen. En student-imam må følge strenge retningskrav og UiB sine retningslinjer, det har Bergen Moské stor forståelse for. Vi skal se på ulike løsninger fremover, sier Kvinlaug.

Rektor på UiB er positiv

Studentprestordningen på Universitet i Bergen er finansiert eksternt av Den norske kirke. Rektor på UiB, Dag Rune Olsen sier forslaget er realistisk å få til.

– Mangfold er en styrke for oss fordi det gir ulike perspektiver. Det er viktig at ulike syn på liv og kunnskap kan stilles opp mot hverandre, sier Olsen.

– Ordningen må bli et samarbeid mellom trossamfunnet og Studentsamskipnaden. Vi vil støtte student-imamen på samme måte som vi gjør for studentprestordningen i dag, sier Olsen.

Venstrealliansen ved UiB er derimot ikke like positivt innstilt.

Andreas Sjalg Unneland

SKEPTISK: Leder av Venstrealliansen Bergen mener hele ordningen med religiøse aktører på universitetet bør fjernes istedenfor å utvides.

Foto: Daniel Rognskog

– Her blir det lagt til rette for en utvidelse av de religiøse aktørene på universitetet, men vi mener man heller burde fjerne disse og ha et livssynsnøytralt universitet, sier leder Andreas Unneland.

Han mener det ikke er universitetets oppgave å tilrettelegge for religion.

– Når man nå vil utvide for ordningen med studentprester og få inn imamer, burde man etter dagens system åpne for enda flere. En studenthverdag med gode samtalepartnere er bra, men vi synes ikke religion bør kobles inn på denne måten, sier Unneland.

Terje-André Kvinlaug er ikke enig.

– Vi lever i et flerkulturelt samfunn og beveger oss i den retningen. Allerede nå finnes det et bønnerom på universitetet og skal man argumentere for å være nøytral i forhold til religion, blir det feil. Da må vi fjerne bønnerommet og studentprestene, sier Kvinlaug.