Her får turistene skikkelig fiskeflaks

Opp mot 30.000 laks er på rømmen i Hardangerfjorden. Det betyr mye moro for hobbyfiskere, men naturoppsynet frykter for laksestammen i viktige lakseelver.

fisker

NAPP: Turistene dro opp flere laks mens fotografen tok bilder. Det vakte i ett sett.

Foto: Bjørn Kjetil Hansen

Fiskere er leid inn for å fange så mye som mulig av laksen som rømte fra Lingalaks sitt anlegg ved Varaldsøy i nasjonalikonet Hardangerfjorden tirsdag kveld.

Også privatpersoner bidrar for å begrense skadene. Statens naturoppsyn er bekymret for at laksen skal spre seg og gå opp i viktige lakseelver i regionen, som for eksempel Etneelven. I så fall vil oppdrettslaksen kunne fortrenge den ville laksestammen.

– Vaket som besatt

Fotograf Bjørn Kjetil Hansen observerte tyske turister som fikk en fiskeopplevelse av de sjeldne:

– De var svært oppspilt og trakk opp minst tre laks da jeg var der. Det vaket som besatt i sjøen, sier Hansen.

I tillegg til opplevelsen det er å få fisken, kan de også pynte på reisebudsjettet: Lingalaks gir 200 kroner per laks som blir tatt opp.

Laks fra Hardangerfjorden

OPPDRETTSLAKS: Fisken er mellom tre og fem seks kilo.

Foto: Hartvig Haugen

Flere kilo tunge

Hartvig Haugen i Statens naturoppsyn fikk en bekymringsmelding fra en fritidsfisker om mulig rømt laks i Hardangerfjorden, ute ved Gjermundshamn-området.

Han meldte først fra til Fiskeridepartementet om situasjonen før han dro til området.

– Jeg så det var en del fritidsfiskere som fikk laks med vanlig fiskestang, sier Haugen.

– Det er ikke noe annet enn rømming som kan være årsaken til så uvanlig mye laks konsentrert på et lite område, sier han.

Fisken er rundt 4,5 kilo og snart leveringsklar.

Fullt lovlig å fiske oppdrettsfisken selv

Lingalaks har avtale med fiskere i området som fanger så mye laks som mulig i garn. Denne laksen blir registrert og så destruert.

Fisken blir ikke sendt til produksjonen fordi firmaet ikke kan stå inne for kvaliteten på fisken etter at den blir fisket på andre måter enn ved anlegget.

Men miljø- og samfunnskontakt ved Lingalaks, Ketil Hestad, sier at det ikke er noe problem for privatpersoner å fiske laksen til middag.

– Folk som fisker fisken, kan bare beholde den, så lenge de registrerer at de har fanget oppdrettsfisk, sier Hestad.

Det er viktig at fisken registreres. slik at anlegget fortest mulig kan få kontroll over hvor mange oppdrettsfisk det er i fjorden.

Prøver å fange fisken

Leni Marie Lisæter

GODE RUTINER: Seksjonssjef ved Fiskeridirektoratet Leni Marie Lisæter sier at alle bedrifter som driver med oppdrett skal ha beredskapsplaner for situasjoner som dette.

Foto: Privat

Fiskeridirektoratet region vest har etter avtale med Fylkesmannen i Hordaland pålagt Lingalaks AS en utvidet gjenfangstplikt.

– Det er veldig viktig at slike ressurser blir satt i gang så fort som mulig, sier Haugen.

Haugen møtte også på fiskeglade tyske turister.

– Det var et helt uvanlig syn å se så mye fisk i sjøen, og at den bet på kroken i tillegg. Så de var veldig fornøyde, sier han.

Møter villaksen i fjorden

Haugen syns det er en uheldig situasjon at oppdrettslaksen er på vei opp fjorden, samtidig som villaksen er på vei.

Hestad ved Lingalaks har en tett dialog med elveeierne for å redusere skadene på villaksstammen.

– Fiskerne kommer til å stoppe fiskingen med en gang det kommer villaks i garnet, sier Leni Marie Lisæter, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

Hun har dessverre ikke så stor tro på at mesteparten av fisken vil bli fanget igjen.

– Erfaringsmessig stikker laksen fort av gårde. Laksen samler seg ikke, men forsvinner raskt bort fra anleggene, forklarer hun.