Her er Vestlandsrevyen onsdag

Gamal gruve kan bli Europas største datasenter, rettsaka etter evangerdrapet er i gang og bier frå Haugalandet skal sikra frukt i Hardanger. Sjå tysdagens vestlandsrevy her.

Gamal gruve kan bli Europas største datasenter, rettsaka etter evangerdrapet er i gang og bier frå Haugalandet skal sikra frukt i Hardanger. Sjå tysdagens vestlandsrevy her.