Her er en fylkesordfører som er fornøyd med de nye oppgavene til regionene

En god start! Slik kommenterer fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) i Hordaland forslaget om nye oppgaver til regionene. Reformen blir ikke like godt mottatt av andre politikere.

Anne Gine Hestetun, fylkesordførar i Hordaland

FORNØYD: Anne Gine Hestetun fra Arbeiderpartiet er fylkesordfører i Hordaland.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland la fredag frem regjeringens forslag til oppgaver for de nye regionene.

– Jeg er tydelig på en ting: Rom ble ikke bygget på en dag, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun til NRK.

– Jeg tror det er viktig at vi faser inn oppgaver i en rekkefølge som gjør oss i stand til å yte gode tjenester der folk bor. Det er det aller viktigste for meg.

– Så skal vi kjempe gjennom den jobben vi gjør for å få til enda flere oppgaver slik at det hele blir den demokratireformen som vi ønsker det skal bli.

PRESSEKONFERANSE: Kommunalminister Monica Mæland (H) la fram forslag til hvilke oppgaver som skal overføres de nye regionene etter regionreformen

PRESSEKONFERANSE: Kommunalminister Monica Mæland (H) la fram forslag til hvilke oppgaver som skal overføres de nye regionene etter regionreformen

Rødt: – Vilkåret for sammenslåing er borte

Ikke alle i fylkestinget i Hordaland er like fornøyd. En av dem er gruppeleder for Rødt, Terje Kollbotn.

– Vilkåret for sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane nå er borte, mener han.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland sier de nye fylkene skal få overført arbeidsoppgaver innen næringsutvikling, landbruk, samferdsel, klima og miljø, kompetanse og integrering, kultur og folkehelse.

– Denne listen kan ikke forsvare regionreformen, slår Kolbotn fast.

Terje Kollbotn

MISFORNØYD: Terje Kollbotn er gruppeleder for Rødt i fylkestinget i Hordaland.

Foto: Leif Rune Løland/NRK

Også stortingsrepresentant Kjersti Toppe er kritisk til de nye oppgavene i regionreformen:

– Ekspertutvalget som vurderte dette så for seg at flere tusen årsverk skulle overføres til de nye regionene. Dette kombinert med flere milliarder kroner i overføringer. Nå har KS slått fast at det i stedet dreier seg om 100 arbeidsplasser og 200 millioner kroner.

– Poenget mitt er derfor at de overføringene vi ser i dag godtgjør ikke den store strukturendringen som skal skje. Dette er oppgaver som dagens fylkeskommuner kan klare å utføre, sier Toppe.

Kjersti Toppe foran Stortinget

FORTSATT KRITISK: Stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet.

Foto: Patrick da Silva Saether / NRK

– Litt stykkevis og delt

I Sogn og Fjordane er fylkesordfører Jenny Følling fra Senterpartiet glad for at oppgavemeldingen endelig er på plass. Det skjer nesten ett og et halvt år etter at Stortinget vedtok at fylkeskommunene skulle slås sammen

– Inntrykket mitt er at hele er det litt sånn stykkevis og delt. Det er for mye som skal utredes videre, men samtidig er vi er glad for de oppgavene som er landet, sier Følling til NRK.

– Jeg er også fornøyd med at reformen rundt Statens vegvesen og fylkesveiansvaret nå i sin helhet skal over til fylkeskommunene. Det er helt nødvendig når vi skal være en så stor veieier.

– Samtidig er jeg bekymret over at det er så mye som skal utgreies videre.

Jenny Følling

DELVIS FORNØYD: Jenny Følling fra Senterpartiet er fylkesordfører i Sogn og Fjordane.

Foto: Trond Vestre / NRK

Mener direktorat må legges ned

Jenny Følling mener staten er for lite opptatt av å slanke seg selv. Noen oppgaver overflyttes fra direktorater til fylkeskommunene, men ikke alt.

– Hvis man faktisk skal gjennomføre dette så må man faktisk legge ned direktorat og flytte ut oppgaver som kan ivaretas av et folkevalgt styre. Så får departementene ta resten. Det er slike viktige grep jeg etterlyser.