Her er de videregående skolene som kan bli nedlagt

Torsdag skal skjebnen til 13 videregående skoler i Hordaland diskuteres. Her ser du hvilke skoler det gjelder og hva som kan skje med dem.

Videregående skoler

TRUET: Austrheim, Hjeltnes, Fitjar og Rubbestadneset videregående skole er nedleggingstruet.

Foto: Hordaland fylkeskommune

Den kommende skolebruksplanen for Hordaland vil føre til store omlegginger for de videregående skolene i fylket. Mange frykter konsekvensene av skolebruksplanen som kan bety slutten for et titalls skoler i fylket.

Det er en spesiell tid for videregående skoler i Hordaland, med altfor mange ubrukte plasser og stor overkapasitet.

En av konsekvensene er at 20 lærere har mistet jobben. Fylkesadministrasjonen har altså foreslått store endringer, der minst fem skoler står i fare for å bli lagt ned.

Laster kart, vennligst vent...

OVERSIKT: Disse endringene er foreslått i ny skolebruksplan. Hold pekeren over skolen for å lese teksten.

For mange skoleplasser

– Det er variasjoner med den skolestrukturen vi har. Flere andre fylker er i den situasjonen at dersom de får befolkningsvekst, må de bygge nye skoler, sier opplæringsdirektør i fylkeskommunen Svein Heggheim.

– Vi er mange år fra en slik situasjon i Hordaland.

Hordaland har overkapasitet på videregående plasser til 2030, regner fylkeskommunen med.

Torsdag skal opplæringsutvalget i Hordaland fylkeskommune diskutere fylkesadministrasjonens forslag, men endelig politisk avgjørelse kommer ikke før 3. oktober.

Opplæringsdirektør Svein Heggheim

KREVENDE TID: Opplæringsdirektør Svein Heggheim i Hordaland fylkeskommune sier situasjonen er vanskelig.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det er en vanskelig situasjon. Blant annet fordi skolen ofte er svært viktig i lokalsamfunnet, sier Heggheim.

Slik kan det bli

Disse skolene er foreslått nedlagt.

 • Austrheim: Foreslått nedlagt i 2020.
 • Hjeltnes: Kan blir lagt ned fra 2017.
 • Fitjar: Foreslått nedlagt fra 2022.
 • Rubbestadneset: Kan bli lagt ned fra 2022.
 • Etne: Skolen kan bli nedlagt fra 2017 og tilbudet skal da flyttes til Ølen.

Disse skolene er foreslått sammenslått med andre skoler

 • Øystese og Norheimsund: Ny skole i Norheimsund er foreslått i 2026, og erstatter nåværende skoler i Øystese og Norheimsund.
 • Bergen maritime: Tilbudet kan bli flyttet til Laksevåg videregående.
 • Sotra avdeling Sund: Ny skole er planlagt på Straume/Bildøy i 2024 og tilbudet på Sund kan bli flyttet hit.
 • Arna og Garnes: Ny skole i Arna er planlagt i 2027, og skal erstatte nåværende Arna videregående avdeling Tunesvegen og Garnes videregående.

Etter høringsrunden har fylkesadministrasjonen presentert to alternative forslag til den opprinnelige nedleggingsplanen:

 • Olsvikåsen: Foreslått nedlagt dersom politikerne vil videreføre studiespesialiserende fag ved Laksevåg.
 • Austrheim: Om politikerne ønsker å opprettholde tilbudet lengst nord i Nordhordland, mener administrasjonen at tallet på skoleplasser i Knarvik bør reduseres.