NRK Meny
Normal

Statens vegvesen: Her blir det flere ulykker

Som det eneste nye vegprosjektet i landet vil nye E39 over Bjørnafjorden i Hordaland resultere i flere alvorlige ulykker. Det viser Statens vegvesen sine egne beregninger.

Illustrasjon på hengebru med fleire spenn på E39 over Bjørnafjorden

NY E39: Slik kan en bro over Bjørnafjorden komme til å se ut.

Foto: Illustrasjon / Statens vegvesen

– Det er jo en spesiell vei. Den nye veilengden blir 23 kilometer lenger når ferjen mellom Fitjar og Os forsvinner, sier sjefingeniør Inge Alsaker i Statens vegvesen.

–​ Dessuten er jo ferjer veldig trafikksikre fremkomstmiddel så derfor blir det en liten økning i den beregningsmessige ulykkesfrekvensen.

Inge Alsaker

FORVENTER FLERE ULYKKER: Inge Alsaker er sjefingeniør i Statens vegvesen.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Trygg Trafikk: – Svært kritikkverdig

I alle nye veiprosjekter som Statens vegvesen nå planlegger, tror de på færre alvorlige ulykker. Bortsett fra altså på den nye E39 gjennom Sunnhordland til Os. Der beregner de 18 flere alvorlige ulykker i løpet av en tiårsperiode.

Det får dem som arbeider med trafikksikkerhet til å reagere.

– Jeg synes det er veldig uheldig at de prosjekterer og planlegger en strekning med flere alvorlige ulykker enn i dag, sier distriktsleder Knut Olav Nestås i Trygg Trafikk.

– Hordaland har tradisjonelt vært et fylke som har slitt med mange alvorlige ulykker. Derfor bør vi være opptatt av å arbeide for å redusere tallet på disse.

Knut Olav Nestås

REAGERER: Knut Olav Nestås i Trygg Trafikk mener det blir feil at ny vei skal gi flere ulykker.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– En marginal økning

Statens vegvesen ser ikke på saken på den samme måten.

– For det første er økningen i tallene helt marginale. For det andre dreier det seg om en helt teoretisk beregning. Vi regner jo med at ulykkestallene skal gå ned i fremtiden. I Norsk transportplan legges det opp til en halvering av drepte og alvorlig skadde på norske veier, sier Inge Alsaker.

Men bilistene kan kjøre farefullt også når en ferje er inne i bildet, noe mange vestlandsbilister vet.

– Dette å kjøre fort for å rekke ferjen er en annen side av saken. Da kjører man etter klokken, sier Anne Grethe Bergjord, som selv ofte ferdes på E 39 i Sunnhordland.

Anne Grethe Bergjord

KJØRER ETTER KLOKKEN: Anne Grethe Bergjord sier bilistene også i dag ofte har det for travelt.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– Det aller viktigste er likevel at liv og helse må bety mer enn noen minutter raskere reisetid, sier Knut Olav Nestås i Trygg Trafikk.