Hentar inn personell frå Karmøy

Brannvesenet har bestemt seg for å hente inn fleire personell til ferjebrannen på Karmøy. Fleire røykdykkarar frå Vormedal brannstasjon på Karmøy er no på eg til Rubbestadneset på Bømlo.