NRK Meny
Normal

Helseministeren griper ikke inn på KK

Bent Høie vil ikke endre finansieringssystemet for norske fødeklinikker. – Han kan umulig ha vært ute og sett hverdagen til jordmødrene, sier jordmorforeningen.

Kvinneklinikken i Bergen

HELGESTENGT: Jordmorforeningen mener kun flaks har gjort at det har gått bra de helgene Kvinneklinikken i Bergen har stengt fødestuer.

Foto: Britt Kristin Ese / NRK

For to uker siden gikk Den norske jordmorforening ut med en bekymringsmelding om at kvinner som føder på Kvinneklinikken (KK) ved Haukeland universitetssjukehus ikke får god nok oppfølging i helgene. Grunnen er at fødestuer stenges som følge av stramt budsjett.

LES OGSÅ: Advares mot å føde i helgene: – Man kan jo ikke knipe igjen, akkurat

Kjersti Toppe

VIL ENDRE SYSTEMET: Kjersti Toppe (Sp) har i tillegg til spørsmålet til Høie fremmet et forslag om fødselsomsorgen i Stortinget. – Det blir nok en debatt om dette ved juletider, og jeg håper også å få til en høring der organisasjonene kan komme inn og redegjøre for sitt syn, sier Toppe.

Foto: NRK

KK ligger i år an til et underskudd på 9,6 millioner kroner, blant annet fordi tallet på kompliserte fødsler har gått ned, noe som går ut over bevilgningene.

I kjølvannet av oppropet fra jordmødrene kalte Sps helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe finansieringssystemet ulogisk og naturstridig.

Hun ba helseminister Bent Høie (H) svare på om han ville sikre at fødestuer på Kvinneklinikken ikke ble helgestengt, samt om han ville endre finansieringssystemet.

Nå har Høie svart, og helseministeren sier han verken vil gripe inn ved KK eller endre finansieringen.

– Synes å være en god prosess

Høie viser til en tilbakemelding fra Helse Vest, som sier KK ivaretar kvalitetskravene til fødeklinikker, og ikke ser det som uforsvarlig å stenge enkelte fødestuer «i de tilfellene de ser det er nødvendig».

Bent Høie på Stortinget

GRIPER IKKE INN: Helseminister Bent Høie (H).

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Helse Vest skriver at ledelsen ved KK «tar på alvor at medarbeidere uttrykker at de opplever at de ikke får utført arbeidet sitt på en god nok måte», og at «ledelsen ved KK er i god dialog med tillitsvalgte og verneombud for å finne gode løsninger».

– Det synes å være etablert en god prosess for å finne løsninger på situasjonen ved Kvinneklinikken, konkluderer Høie.

– Han skyver ansvaret over på direktoratet

Om en eventuell endring fra dagens innsatsstyrte finansiering til rammefinansiering av fødeklinikker, henviser Høie til Helsedirektoratet.

– Jeg vil oppfordre fagmiljøer og helseforetak om å melde inn behov for endringer i den innsatsstyrte finansieringen for fødselsomsorgen til Helsedirektoratet, skriver Høie.

Eline Skirnisdotter Vik

SLO ALARM: – Det er flaks og ikke dyktighet som er grunnen til at det har gått bra de helgene vi har hatt stengte fødestuer, sa fylkesleder i Den norske jordmorforening i Hordaland, Eline Skirnisdottir Vik.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden

Kjersti Toppe er sier hun er forundret over svaret.

– Han skyver ansvaret for finansiering, som er en politisk sak, over på Helsedirektoratet. Det synes jeg er veldig spesielt, sier Toppe, som også hadde håpet Høie hadde åpnet for å se nøyere på forholdene ved Kvinneklinikken i Bergen.

– Han tar det for god fisk når ledelsen i Helse Vest sier at kvaliteten er god nok. Vi får jo andre tilbakemeldinger fra dem som jobber på gulvet, sier hun.

– Flere jordmødre slutter

Høie påpeker at han har bedt Helsedirektoratet invitere Jordmorforeningen til et møte for å redegjøre for sin bekymring. Møtet finner sted 22. oktober. Der vil Den norske jordmorforening ta opp forholdene også i Rogaland og ved Ullevaal i Oslo, forteller leder Kirsten Jørgensen.

Kirsten Jørgensen er leder i Den Norske Jordmorforening

JORDMORLEDER: Kirsten Jørgensen er leder i Den norske jordmorforening.

Foto: Den Norske Jordmorforening

– De sliter enormt med grunnbemanningen begge steder. Det går utover både arbeidsmiljøet og sikkerheten, og i Oslo ser en at flere jordmødre slutter fordi de ikke orker å stå i presset lenger.

– Høie kan umulig ha vært ute og sett hverdagen til jordmødrene, sier Jørgensen om dagens svar fra helseministeren.

LES OGSÅ: Lar Kvinneklinikken ordne opp selv