Held fram som fylkesmann

Lars Sponheim er i dag i statsråd konstituert til mellombels fylkesmann i Hordaland. Sponheim held fram når åremålsperioden hans går ut 31. mai. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har varsla gjennomgang av strukturen i fylkesmannsembeta, og det vert difor ikkje inngått nye åremålsavtalar no, skriv Fylkesmannen i Hordaland.

Lars Sponheim
Foto: Josefsen, Jon-Michael / Scanpix