Heimevernsøvelse i Bergen

15. til 22. april gjennomfører HV-09 sin årlige hovedøvelse Bjørgvin i Bergen og omegn. Om lag 500 heimevernssoldater fra Hordaland er innkalt til øvelse Bjørgvin. Cirka 175 fra Voss og omegn, og de resterende fra fylket som helhet. Man vil se noe mer militær aktivitet langs enkelte veier og rundt Bergen enn vanlig.