Havmelding med bistandspenger

– I mitt hjemdistrikt fikk vi en vekker med hvalen full av plast, sa Erna Solberg da hun la frem den første stortingsmeldingen om havet. Et av punktene er at regjeringen gir 100 millioner kroner til et bistandsprosjekt for å hindre marin forsøpling.