Havarikommisjonen om fregattulykken: – En stor og kompleks sak

Statens havarikommisjon vil i dag presentere en foreløpig rapport om kollisjonen mellom KNM «Helge Ingstad» og «Sola TS».

Kranbåten «Rambiz» brukes for å sikre KNM «Helge Ingstad»

BERGING: Kranlekteren «Rambiz» er en av to kranlektere som skal berge KNM «Helge Ingstad». Bergingen er for øyeblikket på vent mens det er uvær i området rundt Hjeltefjorden.

Foto: Kystverket

Etter nøyaktig tre uker skal Statens havarikommisjon i dag legge frem et «grovt hendelsesforløp» for hva som skjedde da en norsk milliardfregatt og et 250 meter langt tankskip kolliderte ved Stureterminalen i Øygarden.

– Rapporten vil inneholde det vi kan gå ut med på nåværende tidspunkt. Det er noe informasjon vi ikke kan gå ut med av naturlige årsaker, da det er personsensitive opplysninger og gradert informasjon, sier Dag Sverre Liseth, leder av sjøfartsavdelingen i Statens havarikommisjon.

Pressekonferansen holdes i Havarikommisjonens lokaler på Lillestrøm klokken 14. Du kan følge den i vår ekstrasending på nrk.no og NRK2 fra klokken 13.25.

  • Følg bergingen direkte:
    NRK sender kontinuerlig fra bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad».

    NRK sender kontinuerlig fra bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad».

Flere ubesvarte spørsmål

For spørsmålene er fremdeles mange 21 dager etter kollisjonen.

Hva drev egentlig fregatten med da ulykken skjedde?

Nato har forklart til NRK at fartøyet drev navigasjonstrening. Samtidig forklarer Sjøforsvaret at dette er vanlig prosedyre når et militært fartøy seiler fra punkt A til B.

Hva skjedde i minuttene før ulykken?

I lydloggene VG har publisert, foregikk all kommunikasjon forut for ulykken på norsk.

Det går ett minutt og 44 sekunder fra «Sola TS» over VHF-en spør sjøtrafikksentralen hvilken båt som kommer imot dem, til en norsk stemme melder seg fra broen på fregatten.

Svaret kommer fire sekunder etter at KNM «Helge Ingstad» blir konkret anropt.

Hvilken rolle spilte den amerikanske offiseren som var på broen da kollisjonen skjedde?

Politiet har bekreftet at det var seks nordmenn og én amerikaner på broen da ulykken skjedde. Det er flere enn normalt: Fem personer inngår i standardbesetningen på en fregatten; vaktsjef, assisterende vaktsjef, navigatør og to utkikkere.

Som nevnt foregikk kommunikasjonen forut for ulykken på norsk. Etter det NRK får opplyst, skal den amerikanske offiseren ha hatt en sentral funksjon på broen i forkant av kollisjonen, men ikke ha hatt det formelle ansvaret.

– Stort informasjonsbehov

Havarikommisjonen skal ifølge regelverket levere en rapport innen ett år etter ulykkestidspunktet. Det utelukker ikke at det kan komme foreløpige rapporter når det blir avdekket kritiske funn.

– Vi ønsker ikke å forespeile at det er tilfelle i denne saken. Vi går ut med det vi har fordi det er et stort informasjonsbehov.

– Det er en stor og kompleks sak. Det er mange aktører inne i bildet. Samtidig skiller den seg ikke vesentlig fra andre ulykker vi undersøker, sier Liseth.

Havarikommisjonen har i ukene etter ulykken intervjuet besetningene på fregatten og tankskipet, i tillegg til ansatte ved sjøtrafikksentralen på Fedje. Elektroniske data fra fartøyene har også vært en sentral del av granskingen.

– Dette gjør oss i stand til å sette sammen et bilde av hendelsen. Men det ligger fortsatt mye arbeid igjen foran oss med tanke på å analysere dataene slik at vi kan komme med anbefalinger som bedrer sikkerheten, sier Liseth.