NRK Meny
Normal

Haukeland beklager

Haukeland sykehus beklager måten det håndterte Kristina-saken på.  

Tirsdag la Statens helsetilsyn frem rapporten som tar for seg kommunikasjonen mellom Haukeland sykehuset og de pårørende under sykehusoppholdet for Kristina Hjartåker.

I rapporten kritiseres sykehuset på tre punkt:

  • Haukeland sykehus brøt normen for å informere på passende tidspunkt.
  • Haukeland sykehus overholdt ikke informasjonsplikten etter pasientrettighetsloven.
  • Haukeland sykehus får kritikk for fremgangsmåten som ble brukt for å oppnå kontakt med far til Kristina Hjartåker, Oddmund Hjartåker, 1. februar 2006.

Les mer her.

Helse Bergen tar selvkritikk

Konstituert administrerende direktør i Helse Bergen, Anne Sissel Faugstad, er veldig fornøyd med at  Helsetilsynet har gjort en så grundig gjennomgang av kommunikasjonen mellom sykehuset og de pårørende til Kristina Hjartåker.

Hun tar også selvkritikk på vegner av sykehuset.

- Helsetilsynet har kritisert oss for tre situasjoner i løpet av den fem måneder lange perioden det syke barnet lå på sjukehuset. De tre situasjonene kan vi ta kritikk for.

Anne Sissel Faugstad
Foto: Alrik Velsvik / NRK

Faugstad sier Helse Bergen tar konklusjonene Helsetilsynet har gjort veldig alvorlig, men går ikke uten videre med på at de vil få følger for rutinene på Haukeland sykehus.

- Det handler mer om å lære, å ta med seg lærdommen videre, enn å endre på konkrete retningslinjer.

Aktuelt med beklagelse

Ifølge Faugstad kan det bli aktuelt å komme med en direkte beklagelse til de pårørende.

- Vi kan gjerne beklage overfor familien at vi ikke klarte å håndtere de tre situasjonene på en bedre måte.

Vil rapporten få konsekvenser for de involverte?

- Rapporten tar vi nå til gjennomgang med alle de involverte, og så går vi gjennom de forholdene som Helsetilsynet påpeker. Jeg kan ikke se at det skal gi konsekvenser utover det jeg beskriver her.

Ledd i medisinsk behandling

Faugstad svarer slik på spørsmålet om hun er overrasket over innholdet i rapporten:

- Vi har diskutert denne saken gjennomgående i ettertid. Vi kan se at det kan herske usikkerhet rundt de tre situasjonene som Helsetilsynet kritiserer oss for, men der og da opplevde vi det som rett å gjøre det slik.

Far til Kristina, Oddmund Hjartåker, ble overrasket da han kom og så at datteren var frakoblet pustemaskinen. Ser dere det uheldige i dette?

- Alle pasienter som ligger i respirator, blir innimellom koblet fra for å vurdere deres egen respirasjon. Det er altså et ledd i den medisinske behandlingen.

Burde ikke faren til Kristina blitt informert om dette?

- Vi arbeider alltid for å gi tilstrekkelig og grundig informasjon til våre pasienter og pårørende, men her har altså Helsetilsynet påpekt at vi burde ha informert bedre.

Hvordan tolker du den kritikken som Haukeland får i rapporten?

- Vi må tolke kritikken i lys av at vi har nesten 400 000 mennesker til behandling hvert år. Men her har vi en konkret tilbakemelding på at det vi ikke har gjort er godt nok, avslutter Faugstad.