Skal jobbe døgnet rundt i Tokagjelet

Statens vegvesen ynskjer raskast mogleg opning av Tokagjelet. – Det kjem etter kvart til å bli jobba nærast døgnkontinuerleg.

Tokagjelet

TOKAGJELET: Her skal dei jobba døgnet rundt, seier Vegvesenet. Fylkesveg 7 mellom Norheimsund og Kvamskogen er i verste fall stengt til 10. november.

Foto: Halvor Folgerø/NRK
Fjellveggen over Tokagjelet

FJELLVEGGEN: Fjellsida over den knuste tunnelmunninga.

Foto: Statens vegvesen

Det seier regionvegsjef Helge Eidsnes i ein pressemelding frå Vegvesenet.

I går kveld skreiv Statens vegvesen kontrakt med Gjerden Fjellsikring. Eidsnes forklarar valet med at selskapet kan stille med flest ressursar og kan gjere oppryddinga etter det store raset i Tokagjelet raskast mogleg.

– Så langt det er praktisk mogleg skal det vere aktivitet i Tokagjelet 24 timar i døgnet utanom sundag.

Stengt til november

Det var seint sundag kveld den 15. september at eit enormt ras knuste vegen og tunnelmunninga ved Snauhaugtunnelen på fylkesveg 7 mellom Norheimsund og Kvamskogen. Heldigvis vart ingen treft av raset.

Raset har ført til at hovudvegen mellom Bergen og Hardanger vert stengt heilt til november. I verste fall fram til 10. november. Det har fått store konsekvensar for innbyggjarane og næringslivet i området.

Artikkelen held fram under videoen

NRK.no ble med Statens vegvesen i helikopter over rasstedet på fylkesveg 7. Se videoen her.

SJÅ VIDEO: Rasstaden i Tokagjelet sett frå helikopter.

Hadde trykk frå første dag

Då Vegvesenet informerte om den lange stenginga på eit møte i Kvam herad måndag ettermiddag, lét ikkje reaksjonane vente på seg.

Fleire meiner at det tek for lang tid å rydde opp etter raset.

– Vi er eit heilt lokalsamfunn her som føler vi ikkje blir tatt omsyn til nok. Eg hadde forventa at dei hadde klart å arbeida raskare. Det er tragisk for Kvam, sa ein av tilhøyrarane.

I dag svarar Vegvesenet på kritikken.

– Vi hadde alt frå dag ein full trykk på dette arbeidet, men i ein første fase er dette kanskje mindre synleg. Då handlar det om å kartleggje og skaffe oversikt, forklarar Eidsnes og legg til at han har stor forståing for dei som er råka av raset.

Klatrar i Tokagjelet

SIKRINGSARBEID: Ein klatrar jobbar i fjellveggen over vegen i Tokagjelet.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Skal jobba døgnet rundt

– Det er eit omfattande ras og det er ikkje berre å sende folk ukritisk opp i fjellet. Første prioritet er å sikre at dei som faktisk skal utføre oppryddingsarbeidet får gjort det under trygge omstende, seier Eidsnes.

Seksjonsleiar Lars Øyre på Voss forklarar kvifor arbeidet vil ta tid.

– Når så enorme massar er i rørsle, og så mykje av fjellet forsvinn er det stor grunn til å tru at ligg igjen store mengder med laus stein. Det er også truleg at det påverkar andre sprekker i veggen og faren for at nye og større parti kan rase ut er meir sannsynleg enn ved mindre ras.

Vegvesenet vil vurdere om ein skal ha dirigere trafikken forbi staden i periodar, etter kvart som ein nærmar seg november.

Siste video

Meisterfinale på Brann stadion, ekstremistar på bygdene og eldre som må flyttast ut av kommunen for å få sjukeheimsplass. Dette er nokre stikkord for dagens sending. Programleiar Jan Børge Leirvik
Bergen stasjon, eller Jernbanestasjonen? Sterke meiningar i Vestlandsrevyen i dag. Her kan du også sjå at Bergen kommune vil ha folkedugnad mot bygningsforfall, og flyktningar slit med einsemd. 
Programleiar Jan Børge Leirvik.
På nytt vekker gatekunstner AFK oppsikt. Nå har han malt det som trolig er landets lengste «street art», laget av en enkelt kunstner.