HAR SØKT GJENNOM HEILE HUSET:

Politiet har kontroll på 14 av dei 16 bebuarane i huset i Finnegårdsgaten. Brannvesenet har søkt gjennom heile huset, og det skal vere tomt. Dei meiner dei to siste personane truleg oppheld seg på ei anna adresse.