Skremt over utviklingen av «striledop»

En fersk undersøkelse om GHB-bruk i Bergen har kartlagt hvem som bruker partydopet. Funnene skremmer både politikere og fagpersoner.

GHB og GBL har økt voldsomt.

Blant brukere kalles GHB og GBL gjerne Striledop og fattigmannsdop.

Foto: NRK

– Jeg er skremt. Også utfra det som legges frem nå om at det er helt nye grupper involvert, det sier helsebyråd Christine Meier som torsdag fikk fremlagt en helt ny rapport om utviklingen av partydopene GBL og GHB.

Mangedoblet på halvannet år

I «kartleggingsrapporten om GHB/GBL» som Byrådsavdeling for helse og inkludering fikk fremlagt i dag kommer det frem blant annet at både bruk, tilgang, overdoser og beslag av det narkotiske stoffet GHB har økt i bergensområdet siden i fjor sommer.

Og det er funnet utbredt i tre grupper.

  • Amfetaminbrukere: GBL/GHB brukes som et supplerende rusmiddel som justerer amfetaminrusen til rett nivå og lindrer abstinenser.
  • Festbrukere: Dette er ungdom og voksne med et eksperimenterende holdning til illegal rus. De har normal deltakelse i familieliv og studier/jobb, men ukentlig eller sjeldnere benyttes GHB og GBL kombinert med alkohol (ofte knyttet til fester i helgene). Inntaket av rusmidlene sies ofte å ikke være planlagt.
  • Etablerte opiatbrukere: Både GBL og GHB er et relativt nytt rusmiddel i dette miljøet.

Farlig miks

Klinikksjef ved Bergensklinikkene, Erling Pedersen

– Det vi ser som spesielt bekymringsfullter er når stoff som gjerne ikke er så farlig blir tatt sammen med annet stoff. Det kan bli en farlig miks, sierdirektør for Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen.

Foto: Aili Maanum Hansen / NRK

– Det vi ser som spesielt bekymringsfullter er når stoff som gjerne ikke er så farlig blir tatt sammen med annet stoff. Det kan bli en farlig miks, sierdirektør for Stiftelsen Bergensklinikkene Erling Pedersen.

LES OGSÅ: GHB-bruken skremmer I Vil haste inn GBL på narkoliste I To GHB-overdoser på 12 timer I Ny GHB-overdose i Bergen I To alvorleg skadd etter GHB-bruk

Kartleggingens mål er å få en oversikt over brukergrupper, deres rusmønster og risikoen de utsetter seg for. Det går frem av rapporten at dagens bruker er:

  • Mellom ca. 18 til ca. 35 år.
  • Miljøene er i hovedsak etnisk norske, med en overvekt av gutter/menn.
  • Noen helsesøstre rapporterer imidlertid en sterk bekymring for enkeltungdommer, jenter rundt 16-17 år, som de er i kontakt med.
  • Alle brukerinformantene kom første gang i kontakt med GHB/GBL i sitt miljø for mindre enn to år siden.

Fattigmanns- og striledop

– Vi vet ikke ha som er årsak til den eksplosive øknongen, sier Liv Flesland, som har jobbet med rapporten på vegne av Bergensklinikkene.

Imidlertid har de fått innsikt i mange sider ved bruken og brukerne av GHB og GBL. Blant annet at det ofte kalles striledop.

– Det er brukerne og de vi har snakket med som bruker den betegnelsen. Det kalles gjerne også fattigmannsdop, sier hun.

– Det er tydelig at dette ikke er høyt oppe på rangstigen.

Bruken av GHB har eksplodert i bergensområdet.

GHB oh GBL er billig å fremstille. Det er også luktfritt og gjennomsiktig.

Foto: NRK