HAR FRIGITT NAVN PÅ DØDE:

Politiet har frigitt navnene på de omkomne etter sprengningsulykken på Geilo. Det er Gideon Rydningen (34), Stian Engravslia Nilsen (28) og Yvatauas Matulevicius (27). De to yngste mennene var fra Kongsberg, mens den eldste kom fra Skien.