Han skal leia det nye storfylket

Rune Haugsdal er tilsett som fylkesrådmann og prosjektleiar for det samanslåtte «Vestland fylke», som utgjer Sogn og Fjordane og Hordaland. Haugsdal er i dag fylkesrådmann i Hordaland og i dag vart det bestemt at han får jobben.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal
Foto: Sølve Rydland / NRK