Halvparten av snikerne har sluppet unna

Over 100 kollektivreisende måtte punge ut totalt 91.500 kroner da kontrollørene slo til i flokk i Bergen denne uken. Tallet på snikere er dobbelt så høyt som i vanlige kontroller.

Bybanen

FLERE MÅ PUNGE UT: Mange måtte punge ut med 750 kroner da Skyss begynte med storkontroller i Bergen denne uken.

Foto: Helene Vassbotten Lervik

Denne uken har Skyss i Bergen fulgt en billettkontroll-modell fra Oslo, der et kraftig oppbemannet kontrollørkorps sørger for at alle passasjerene blir kontrollert mens bussen eller bybanen står i ro på holdeplassen.

Vi har tatt omtrent dobbelt så mange som ved tradisjonelle kontroller.

Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen

Den første storkontrollen ble avholdt på Eidsvåg i Åsane. 19 kontrollører stoppet en rekke busser på holdeplassen i tidsrommene 08-10.30 og 14-16.30.

Nå er resultatet av den første storkontrollen klart:

  • 2.962 passasjerer ble kontrollert.
  • 122 hadde ikke gyldig billett, og måtte betale gebyr på 750 kroner.

Prosentandelen av passasjerer uten gyldig billett var 4,12, mot 2,17 i Skyss sine vanlige kontroller.

– Vi har tatt omtrent dobbelt så mange som ved tradisjonelle kontroller, der en eller to kontrollører går gjennom bussen eller banen, konstaterer fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

– I all hovedsak er folk ærlige

Tom-Christer Nilsen

TOK DOBBELT SÅ MANGE: Fylkesordfører Tom-Christer Nilsen kan konstatere at Skyss tok dobbelt så mange snikere med den nye billettkontrollmetoden.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Totalt skrev Skyss ut bøter for 91.500 kroner til de 122 snikerne. Prosentandelen er altså dobbelt så høy som i ordinære kontrollene i Bergen.

– Disse kontrollene er nok mer reelle, ved at folk ikke kan snike seg unna gjennom å gå ut av bussen eller banen når de ser at kontrollørene kommer, sier Nilsen.

Selv om de har avdekket at dobbelt så mange sniker enn det de tidligere har regnet med, er tallene ifølge Nilsen positive sammenlignet med resten av landet.

– I all hovedsak er folk ærlige og betaler. At 96 prosent av dem som reiser har gyldig billett, er et høyere tall enn i andre byer, sier fylkesordføreren.

Blant annet skal man under en lignende storkontroll i Oslo ha tatt så mange som ni prosent av de reisende uten gyldig billet.

Skyss varsler flere storkontroller i Bergen både på buss og bane fremover.