Normal

Halvparten av Høyres lokalpolitikere sier nei til søndagsåpne butikker

I kun fem Hordalands-kommuner er de lokale Høyre-politikerne helt enig i at det bør åpnes for søndagshandel. Dobbelt så mange Frp-topper er ubetinget positive.

Laster kart, vennligst vent...

SØNDAGSÅPNE BUTIKKER: Slik svarer Høyre-politikerne på om det bør åpnes for søndagsåpne butikker i deres kommune. Rød = Helt uenig. Gul = Delvis uenig. Grønn = Delvis enig. Blå = Helt enig. I Modalen er det kun Samlingslista (Delvis enig) og Solrenningslista (Delvis uenig) som stiller til valg.

Valglogo

I alle landets kommuner har partiene som stiller liste svart på påstandene i NRKs Valgomat. Svarene danner grunnlag for hva du får som anbefalt parti når du tar Valgomaten.

Valgomat

VALGOMATEN: NRKs Valgomat dekker samtlige av landets kommuner.

Foto: NRK

Ta NRKs kommune-Valgomat her.

Et av spørsmålene partienes lokallag har måttet ta stilling til, er om de ønsker søndagsåpne butikker i sin kommune.

Etter at Venstre gikk ut og kraftig modererte sin støtte til innføringen av søndagsåpent, er det kun Frp og Høyre som sentralt går helhjertet inn for dette.

Vi søkte fylkesmannen, men fikk beskjed om at vi måtte dokumentere hvor mye av omsetningen som kom fra turisme.

John Opdal, ordfører i Odda (H)

Høyre: Tydelig nei, utydelig ja

Men innstillingen er en ganske annen hos de samme partienes lokallag i Hordaland.

I dag er det slik at butikker kan få holde åpent søndager på steder klassifisert som «turiststeder».

LES OGSÅ: – Søndagsåpne butikker er ikke i tråd med Grunnloven

På spørsmålet om muligheten bør åpnes for alle butikker i deres kommune, summerer svarene fra de lokale Høyre-toppene i Hordaland seg slik:

  • Helt enig: 5
  • Delvis enig: 11
  • Delvis uenig: 4
  • Helt uenig: 12

Tallene viser at de lokale Høyre-politikere som sier nei, i stor grad er helt uenige i at butikkene bør få holde søndagsåpent, mens de som sier ja er mer forbeholdne i svarene sine.

I Lindås og Masfjorden ønsker heller ikke Høyre-politikerne å åpne for søndagsåpne butikker selv om nabokommunene gjør det.

Frp: Ti av 25 sier klart ja

Frp stiller liste i 25 av 33 Hordalands-kommuner. De lokale Frp-politikerne er mer positive til søndagshandel enn Høyre:

  • Helt enig: 10
  • Delvis enig: 5
  • Delvis uenig: 5
  • Helt uenig: 5

Kommunen fikk nei av fylkesmannen

Solberg-regjeringen har innføring av søndagshandel som et punkt i Sundvolden-erklæringen, og har sendt to forslag på høring: 1) Butikkene bestemmer 2) Kommunene bestemmer.

LES OGSÅ: Solberg tror folk vil snu om søndagshandel

Venstre ønsker nå å la kommunene, etter gitte kriterier, selv få definere om de er et turistmål og dermed åpne for søndagshandel.

I en kommune som Odda har denne ordningen gjort at butikker i Skare og Røldal holder åpent om søndagene. Men kommunen støtte på problemer da de ønsket at butikken i Tyssedal skulle få gjøre det samme.

John Opdal

TJA: Høyre-ordfører i Odda, John Opdal, vil ha søndagsåpne butikker på turiststeder, men ikke i Odda sentrum.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

– Vi søkte fylkesmannen, men fikk beskjed om at vi måtte dokumentere hvor mye av omsetningen som kom fra turisme. Vi har sendt det videre til butikken, forteller Høyre-ordfører John Opdal.

Høyre-ordfører støtter Venstre-forslag

Høyre-ordføreren støtter forslaget Venstre nå kommer med. Han mener det store spriket i svarene blant Høyre-politikerne i Hordaland er et argument for kommunal selvbestemmelse.

– Jeg ønsker ikke søndagsåpne butikker i Odda sentrum, men mener butikkene på turiststeder kan få holde åpent, og at kommunene selv må få definere hva som er turiststeder, sier Opdal.

ALT OM SAKEN: Søndagsåpne butikker

Her kan du ta NRKs kommune-valgomat.

Sjekk NRKs Valgkart – meninger sendt inn fra din kommune.