HADDE SEKS BARN

Både siktede og avdøde på Follese på Askøy er norske statsborgere med somalisk opprinnelse. De har seks barn i alderen ett til 18 år. Barna ivaretas av barnevernet, opplyser politiet under pressekonferansen som nå pågår.