Gunnar Nordhus dømt til fengsel

Forskeren er dømt til fem års fengsel, og får ikke lov å drive næringsvirksomhet for all fremtid.

EF fotball
Foto: Espen Forsberg / Bergensavisen (BA)

Dommen fra Bergen tingrett kom i dag.

Rettssaken mot den tidligere voldsforskeren Gunnar Nordhus har pågått i mange år. Nordhus har stått tiltalt for å ha svindlet til seg 16 millioner kroner.

Nordhus var en av forskerne bak en oppsiktsvekkende rapport om voldsbruk i bergenspolitiet på 80-tallet.

Ble overrasket

Håkon Brækhus

OVERRASKET: Håkon Brækhus forsvarer Gunnar Nordhus. Han forteller at Nordhus ble overrasket over dommen, og at de kommer til å anke.

Foto: Per Christian Magnus / NRK

Advokat Håkon Brækhus er 67-åringens forsvarer.

– Jeg har vært i kontakt med ham, og han ble naturlig nok overrasket, sier Brækhus til NRK.

Forsvareren forteller at Nordhus kommer til å anke dommen.

– Vi vil ta ut en anke innen fristen, så vil den bli behandlet i lagmannsretten, sier Brækhus.

«Har utnyttet tillit»

Retten har enstemmig funnet Nordhus skyldig i alle punkter på tiltalen, og trekker frem de to grove bedrageriene som mest alvorlig.

«Nordhus har over lengre tid utnyttet tilliten familiemedlemmer og venner viste ham. Dette viser at Nordhus har opptrådt planmessig og vist et fast forbrytersk forsett over i tre år fra 2004 ti12007, noe som tilsier at det må reageres strengt», sier dommen.

Fratas rett til å drive næringsvirksomhet

Retten mener 5 års fengsel er en passende straff, og idømmer Nordhus et tap av rett til å drive næringsvirksomhet for all fremtid.

«Retten har konkludert med at allmenne hensyn klart tilsier at Nordhus er uskikket til å drive selvstendig næringsvirksomhet, inneha verv som daglig leder og styremedlem, og at han bør idømmes rettighetstap», heter det i dommen.

I dommen vektlegges Nordhus' alder, og det at han per i dag ikke er i lønnet arbeid. De mener derfor at et rettighetstap ikke vil ramme ham hardt.