Gudmundsen trekker seg

Geir Gudmundsen trekker seg fra stillingen som politimester i Hordaland på grunn av kritikken i varsler-saken, opplyser advokat John Christian Elden til NTB.

Geir Gudmundsen

TREKKER SEG: Geir Gudmundsen går av som politimester i Hordaland politidistrikt.

Foto: Kjetil Rydland / NRK

Gudmundsen var fredag i møte med Politidirektoratet hvor det ble signert avtale om at han søker avskjed i nåde av Kongen i statsråd. Bakgrunnen for at han trekker seg, er kritikken som kom fram i granskingsrapporten Advokatfirmaet Wiersholm torsdag la fram om Hordaland politidistrikts håndtering av Monika-saken.

I går uttalte Gudmundsen gjennom sin advokat John Christian Elden at han mener han ikke har gjort noe ulovlig.

Helheten avgjørende

I rapporten kritiseres Gudmundsen for å ha sviktet som leder da politietterforsker Robin Schaefer varslet om sviktende etterforskning av Monika Sviglinskajas død.

– Han tar kritikken til etterretning og tar ansvaret som den øverste lederen i distriktet, sier Elden.

Advokaten sier Gudmundsen formelt blir værende i stillingen

– Han trekker seg ut ifra helheten i rapporten fordi han som øverste leder i organisasjonen er gitt det øverste ansvaret. Det er enkeltpunkter i rapporten som han er uenig i, men konklusjonen gjør at han finner det vanskelig å fortsette som politimester, sier Elden til NTB.

Konstruktivt

Politidirektør Odd Reidar Humlegård berømmer Gudmundsen for valget om å trekke seg.

– Geir Gudmundsen har vært opptatt av hva som vil være til det beste for Hordaland politidistrikt og politiet. Jeg er glad for at han konstruktivt bidro til en avtale, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en kommentar.

Gudmundsen ba selv om å bli innbeordret til Politidirektoratet i februar. Han trådte midlertidig til side samme dag som Schaefer 13. februar ga ut en bok der han retter skarp kritikk mot politiets håndtering av saken.

Den 25. februar ila Spesialenheten Hordaland politidistrikt en bot på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med Monika-saken, en bot politiet har vedtatt.

Jon Reidar Nilsen er konstituert som politimester i Hordaland til 18. august.

– Bra for organisasjonen

Forbundsleder i Politiets fellesforbund Sigve Bolstad mener avgjørelsen til Gjermundsen var en klok beslutning.

– Jeg tror at gitt alt vi har hørt i rapportene at dette er bra for organisasjon.

Han legger ikke skjul på at saken har vært vanskelig.

– Saken har vært en stor belastning. Det har kommet en god del kritikk. Sånn sett, i forhold til å stake ut kursen videre, og for å tenke framover, så jeg tror at dette er en klok vurdering for organisasjonen sitt beste.