GRESSBRANN I ØYGARDEN:

Mellom 200 og 300 kvadratmeter kratt og terreng står i brann på Øygarden. Brannen startet ved Turøyvegen.