Godt år for Hydro Husnes

Hydro Husnes hadde et overskudd på 178 millioner kroner før renter og skatt i 2017. I fjerde kvartal leverte de et overskudd på 44 millioner kroner før renter og skatt. Fabrikksjef ved Hydro Husnes Johan Berg, sier at de har jobbet systematisk og målrettet med å utnytte ressursene og teknologien bedre, og det er en viktig årsak til det gode resultatet.