GJØR KLAR TIL NY BRO:

Regjeringen har satt av penger til arbeider som skal forberede byggingen av ny bro til Sotra. Det handler om flytting av en høyspentlinje som strekker seg mellom Fjell og Bergen, akkurat der den nye broen er planlagt.