Mer vanlig enn noensinne

En fersk rapport om rustrender i Bergen viser at tilgjengeligheten og bruken av GHB forsetter å øke.

GHB og GBL har økt voldsomt.

«EN KORK»: Slik er det mest vanlig å innta GHB ifølge de spurte i rapporten.

Foto: NRK

Føre Var-rapportene fra Bergensklinikkene kartlegger rustrender i Bergen hvert halvår. Hovedfunnene fra våren 2010 viser at tilgjengeligheten og bruken av GHB fortsetter å øke.

– Dette er bare en fortsettelse i forhold til det vi så for et halvt år siden, og en bekymringsfull økning i forhold til 2008, sier Liv Flesland, spesialkonsulent ved kompetansesenter rus, Bergensklinikkene.

LES OGSÅ: Skremt over utviklingen av «striledop» | Vil haste inn GBL på narkoliste

Rapporten viser en stabil trend for GHB frem til 2008, men de siste to årene har trenden vært sterkt økende.

Også Hordaland politidistrikt, Kripos og fengslene i Bergen hadde økning i beslag av GHB og GBL. Helse Bergen/AMK hadde økning i antall overdoseutrykninger
relatert til bruk av GHB/GBL.

– Vi ser også at bruken av GHB øker i det generelle samfunnet. Flere kjenner til dopet, har prøvd det selv eller har venner og bekjente som har prøvd det, sier Flesland.

I Bergen har det det i 2010 vært en bølge av overdoser som følge av GHB og GBL. Stoffene har også ført til dødsfall.

LES OGSÅ: Lå livløs på trappa hos politiet | To GHB-overdoser på 12 timer | Ny GHB-overdose i Bergen | GHB-bølge i Bergen | Flere GHB-overdoser på en natt