Går med på drastiske lønnskutt

I dag har de ansatte i Eidesvik Offshore ASA på Bømlo sagt at de går med på å miste nesten en tredel av inntekten sin. Dermed får de beholde jobben.

Båtar frå Eidesvik

MISTER IKKE JOBBEN: Selv om skip må i opplag beholder ansatte jobben

Foto: Eidesvik

– Slik det ser ut nå, er det overveldende flertall for ny turnus, sier daglig leder i Eidesvik Offshore ASA, Jan Fredrik Meling.

Dermed slipper selskapet å gå til oppsigelser og de unngår å miste kompetanse.

Men med endret turnus kommer mindre arbeidstid og dermed lavere lønn for de ansatte.

– Vi er veldig glade for at de ansatte vil ha denne løsningen. Konsekvensen kunne ellers blitt at opp mot 80 personer hadde blitt arbeidsløse, sier Meling.

Jan Fredrik Meling

DAGLIG LEDER: Jan Fredrik Meling er glad for at avtalen blir godtatt.

Foto: Eidesvik

Den nye turnusen kan gi 29 % mindre lønn. Turnusen blir endret fra en periode på til to perioder av.

Eksempelvis går de da fra fire uker på og fire uker fri, til fire uker på og åtte uker fri.

Forslag fra sjøfolkene

Det er rund 300 fagorganiserte fra Norsk Sjøoffisersforbund, Maskinistforbundet, Norsk Sjømannsforbund som har stemt over forslaget.

Forslaget kom i stand etter initiativ fra tillitsvalgte for seilerne.

– Vi synes dette er veldig positivt, sier Børre Lindanger i Norsk Sjøoffisersforbund.

Han påpeker at de håper dette er for en kortere periode. Men først av alt må det formelle på plass.

– Nå må de sentrale tillitsvalgte i fagforbundene også godkjenne denne løsningen. Og lovlige avtaler på må plass, forteller Lindanger.

Over helgen vil de starte dette arbeidet.

Gradvis overgang

Når det formelle er på plass kan endringen innføres, men det vil skje gradvis ifølge Meling.

– Vi kommer trolig til å innføre dette gradvis. Og det kommer an på om vi får fornyet kontrakter for skipene eller ikke. Men nå kan vi være føre var, sier han.

– Hvordan har de ansatte reagert på denne situasjonen?

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger både fra ansatte på sjøen og på kontoret.

Han tror flere bedrifter kommer til å gjøre det samme framover.

– Vi som arbeidsgivere kan ikke lukke øynene i utfordrende tider. Dersom flere må ha mange skip i opplag tror jeg flere kommer til å velge en slik løsning.

Daglig leder beholder både full lønn og full arbeidstid.