Går gjennom lønnsnivå i kommunen

Bystyret i Bergen vedtok at byrådet må sette i gang en systematisk gjennomgang av ansattes lønns- og ansiennitetsnivå for å forhindre feil. Bakgrunnen er en sak i BA om en renholder som gikk opp 100.000 i lønn etter å ha organisert seg. Forslaget ble lagt frem av SV, Ap og KrF. Det ble enstemmig vedtatt.